TOUR NƯỚC NGOÀI

Tour ghép: Du lịch Canada – Hai bờ Đông Tây
Hành trình: HÀ NỘI - VANCOUVER – MONTREAL – OTTAWA – TORONTO
Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm
Tour ghép: Du lịch Canada – Hai bờ Đông Tây
Giá: 69.900.000 đ
Khởi hành:
Tour ghép: Mỹ – Hai Bờ Đông Tây ( 11N10Đ)
Hành trình: HÀ NỘI –  NEW YORK – PHILADELPHIA – WASHINGTON DC - LAS VEGAS -  LOS ANGELES - HOLLYWOOD – SAN FRANCISCO
Thời gian:
Tour ghép: Mỹ – Hai Bờ Đông Tây ( 11N10Đ)
Giá: 67.900.000 đ
Khởi hành: 21/4; 25/5; 9/6
Tour ghép: Hồng Kong – Thẩm Quyến ( 5N4Đ)
Hành trình: Hà Nội- Hồng Kong - Thẩm Quyến ( bay HK Dragon Air)
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Tour ghép: Hồng Kong – Thẩm Quyến ( 5N4Đ)
Giá: 14.900.000 đ
Khởi hành: Liên hệ
Liên hệ
Hồng Kong – Disneyland (4N3Đ)
Hành trình: Hà Nội - Hồng Kong - Disneyland ( HK KA)
Thời gian: 4 Ngày 3 Đêm
Hồng Kong – Disneyland (4N3Đ)
Giá: 13.500.000 đ
Khởi hành: Thứ 3 HT
Thứ 3 HT
Tour ghép: Nam Ninh – Quảng Châu – Thẩm Quyến ( 5N4Đ)
Hành trình: Hà Nội - Nam Ninh - Quảng Châu - Thẩm Quyến
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Tour ghép: Nam Ninh – Quảng Châu – Thẩm Quyến ( 5N4Đ)
Giá: 7.990.000 đ 7.490.000 đ
Khởi hành: 28/4/2018
Tour ghép: B.Kinh – T.Hải – H.Châu – T.Châu (7N6Đ)
Hành trình: H.Nôi - B.Kinh - T.Hải - H.Châu - T.Châu
Thời gian: 7 ngày 6 đêm
Tour ghép: B.Kinh – T.Hải – H.Châu – T.Châu (7N6Đ)
Giá: 16.900.000 đ 16.500.000 đ
Khởi hành: 12; 20/4
Tour ghép: Nam Ninh – Quế Lâm ( 4N3Đ)
Hành trình: Hà Nôi - Nam Ninh - Quế Lâm
Thời gian:
Tour ghép: Nam Ninh – Quế Lâm ( 4N3Đ)
Giá: 6.490.000 đ
Khởi hành: 28, 29/4
28,29/4
Tour ghép: Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn (6N5Đ)
Hành trình: H.Nội - N. Ninh - T. Gia Giới - Phượng Hoàng Cổ Trấn
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
Tour ghép: Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn (6N5Đ)
Giá: 6.990.000 đ
Khởi hành: 10/4; 20/4; 28/4
10/4; 20/4; 28/4
DUBAI – ABU DHABI
Hành trình: Dubai - Abu Dhabi - Sa mạc Safari - Đảo Cọ
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
DUBAI – ABU DHABI
Giá: 24.000.000 đ
Khởi hành: Hà Nội
16/4; 29/5; 19/6
Tour Tết Té Nước Thái Lan 2018
Hành trình: Hanoi - Bangkok - Pattaya - Hanoi
Thời gian: 5 Ngày 4 Đêm
Tour Tết Té Nước Thái Lan 2018
Giá: 7.200.000 đ
Khởi hành:
11/4, 12/4, 13/4, 17/4/2018
SEOUL – ĐẢO NAMI – EVERLAND
Hành trình: SEOUL - ĐẢO NAMI - EVERLAND
Thời gian: 5 ngày 4 đêm
SEOUL – ĐẢO NAMI – EVERLAND
Giá: 11.000.000 đ
Khởi hành: Tháng 3,4,5,6
12/04, 13/04; 18/05, 29/05, 01/06, 08/06, 14/06, 22/06, 05/07, 13/07
HN – OSAKA – NAGOYA – KYOTO – TOKYO – HN
Hành trình: OSAKA - NAGOYA - KYOTO - TOKYO
Thời gian: 6 ngày 5 đêm
HN – OSAKA – NAGOYA – KYOTO – TOKYO – HN
Giá: 36.500.000 đ
Khởi hành: Tháng 3 & 4
29/03; 31/03; 01/04; 02/04; 03/04; 06/04; 07/04; 08/04
Trang 1 trên 212