1
2
3
4

Tour Sapa

HÀ NỘI – SAPA – HÀM RỒNG – FANSIPAN – LAO CHẢI TẢ VAN
Hành trình: HÀ NỘI – SAPA – HÀM RỒNG – FANSIPAN – LAO CHẢI TẢ VAN - HÀ NỘI
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
HÀ NỘI – SAPA – HÀM RỒNG – FANSIPAN – LAO CHẢI TẢ VAN
Giá: 2.450.000 đ
Khởi hành:
Tết 2020
HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH -TAM CỐC – HẠ LONG – YÊN TỬ – SAPA
Hành trình: HÀ NỘI - BÁI ĐÍNH - TAM CỐC - HẠ LONG - YÊN TỬ - SAPA
Thời gian: 6 Ngày 5 Đêm
HÀ NỘI – BÁI ĐÍNH -TAM CỐC – HẠ LONG – YÊN TỬ – SAPA
Giá: 6.980.000 đ
Khởi hành:
Tết 2020
Hà Nội – Sapa – Mù Cang Chải- Hà Nội – 3N2Đ
Hành trình: Sapa - Mù Cang Chải
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
Hà Nội – Sapa – Mù Cang Chải- Hà Nội – 3N2Đ
Giá: 2.299.000 đ
Khởi hành:
T.6 hàng tuần
HÀ NỘI – SAPA – FANSIPAN – HÀM RỒNG – CÁT CÁT – HÀ NỘI
Hành trình: HN – SAPA – CÁT CÁT (HOẶC KDL HÀM RỒNG) – FANSIPAN – HN
Thời gian: 3 Ngày 2 Đêm
HÀ NỘI – SAPA – FANSIPAN – HÀM RỒNG – CÁT CÁT – HÀ NỘI
Giá: 2.890.000 đ
Khởi hành: Hàng ngày
Hàng ngày
SAPA – FANSIPAN – HÀM RỒNG – CÁT CÁT (Hàng ngày)
Hành trình: HN– SAPA – FANSIPAN – HÀM RỒNG – CÁT CÁT - HN
Thời gian: 3 ngày 2 đêm
SAPA – FANSIPAN – HÀM RỒNG – CÁT CÁT  (Hàng ngày)
Giá: 2.800.000 đ
Khởi hành: Hàng ngày
Hàng ngày
HN– SAPA – CÁT CÁT – HÀM RỒNG – HN (HÀNG NGÀY)
Hành trình: HN– SAPA – CÁT CÁT – HÀM RỒNG – HN
Thời gian: 2 Ngày 1 Đêm
HN– SAPA – CÁT CÁT – HÀM RỒNG – HN (HÀNG NGÀY)
Giá: 1.480.000 đ
Khởi hành: Hàng ngày
Hàng ngày