Tour
Trong Nước
Tour
Nước Ngoài
Cho thuê xe ô tô
Khuyến mãi tour hè 2014
Dịch vụ V.I.P
Team Building
Du lịch Sapa
Visa - Hộ chiếu
Vé Máy Bay

Tour Ghép HN - SAPA - BẢN LAO CHẢI - TẢ VAN - HÀM RỒNG ( 3N/4Đ - Tàu Hoả )

Tour Ghép HN - SAPA - BẢN LAO CHẢI - TẢ VAN - HÀM RỒNG ( 3N/4Đ - Tàu Hoả )

Giá: 2.825.000VNĐ

Thời gian

3 Ngày/ 4 Đêm

Khởi hành

Hàng Ngày

Tour Ghép HN - SAPA - CÁT CÁT - HÀM RỒNG - HN ( 3N/4Đ - Tàu Hoả)

Tour Ghép HN - SAPA - CÁT CÁT - HÀM RỒNG - HN ( 3N/4Đ - Tàu Hoả)

Giá: 3.050.000VNĐ

Thời gian

3 Ngày/ 4 Đêm

Khởi hành

Hàng Ngày

Tour Ghép HN - SAPA - CÁT CÁT - HÀM RỒNG - HÀ KHẨU ( 2Đ/3N - TÀU HOẢ)

Tour Ghép HN - SAPA - CÁT CÁT - HÀM RỒNG - HÀ KHẨU ( 2Đ/3N - TÀU HOẢ)

Giá: 3.150.000VNĐ

Thời gian

2 Đêm/ 3 Ngày

Khởi hành

Hàng Ngày

Tour Ghép HN - SAPA - CÁT CÁT - HÀM RỒNG - HN ( 2N/3Đ - Tàu Hoả )

Tour Ghép HN - SAPA - CÁT CÁT - HÀM RỒNG - HN ( 2N/3Đ - Tàu Hoả )

Giá: 2.660.000VNĐ

Thời gian

2 Đêm/ 3 Ngày

Khởi hành

Hàng Ngày

Tour Ghép HN - SAPA - CÁT CÁT - HÀM RỒNG - HÀ NỘI ( 2N/1Đ)

Tour Ghép HN - SAPA - CÁT CÁT - HÀM RỒNG - HÀ NỘI ( 2N/1Đ)

Giá: 1.850.000VNĐ

Thời gian

2 Ngày / 1 Đêm

Khởi hành

Hàng Ngày